Rozměry pohlednic

Rozměry pohlednic v naší nabídce se dají pro jednoduchost rozdělit do několika kategorií:

  • standardní - cca 10×15, 10,5×15 - sem spadá většina pohlednic z naší nabídky. Tento formát je blízký formátu A6.
  • větší standardní - cca 12×17 - někdy též nazývána eurosize.
  • široká, DL - cca 10×21 - někdy nazývána panoramatická.
  • čtverec - cca 15×15 - i přesto, že by se mělo jednat o čtverec, existují výrobci, kteří jej úplně nedodržují a pohlednice je „skoro“ čtvercová. Například 13,5 cm x 14,5 cm. Pro vizuální podobnost však i tyto řadíme do této kategorie.
  • kruh - rozměrově kruhová pohlednice obvykle odpovídá kružnici vepsané do čtverce o straně 15 cm.
  • ovál
  • velké - poslední kategorie obsahuje všechny ostatní formáty. Typicky sem patří pohlednice většího rozměru než eurosize. Často například 13 cm x 23 cm. Do této kategorie také patří velká část pohlednic p. Ladislava Rennera. Největší pohlednice se kterými se můžete setkat v naší nabídce má formát A4.

Konkrétní rozměr pohlednice se může mírně lišit proti kategorii formátu, tolerance je asi +- 0,5 cm. Případné přesné rozměry pohlednice jsou napsány v případě odlišnosti na její stránce. Rozměry jsou uváděny v cm, pokud není uvedeno jinak. V případě, že budete chtít znát přesný rozměr pohlednice v naší nabídce a nebude na webu uveden, kontaktujte nás. I stejné pohlednice se však mohou v rámci několika sérií kvůli různému oříznutí velikostně lišit o 1 či 2 mm.